Założenie firmy w Szwajcarii

Założenie firmy w Szwajcarii to jedna z popularnych metod lokowania biznesu przez przedsiębiorców i inwestorów szukających stabilnego środowiska biznesowego.

Szwajcaria jest jedną z najbardziej atrakcyjnych jurysdykcji do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Korzysta ze stabilnego klimatu gospodarczego i posiada jeden z najbardziej rozwiniętych systemów finansowych na świecie. Znana jest również z przemysłu farmaceutycznego, zegarmistrzowskiego i turystycznego, ale ostatnio stała się ważnym ośrodkiem dla firm rozpoczynających działalność w dziedzinie technologii lub waluty kryptograficznej.

Założenie firmy w Szwajcarii - jak rozpocząć?

Co do zasady założenie spółki w Szwajcarii odbywa się według tych samych kroków, niezależnie od kantonu, w którym przedsiębiorstwo jest zarejestrowane, ale mogą pojawić się różne różnice; dlatego też, rozpoczynając procedurę zakładania firmy w Szwajcarii, zaleca się zwrócenie się do profesjonalnego zespołu specjalistów, którzy mogą ułatwić proces rozpoczynania działalności gospodarczej w nowej lokalizacji.

Nasza firma jest przygotowana do pomocy  przedsiębiorcom w każdej sprawie związanej z założeniem firmy w Szwajcarii, niezależnie od kantonu wybranego do założenia. Zapewniamy reprezentację prawną podczas procesu zakładania spółki, ale może również pomagać inwestorom w sprawach, które muszą zostać przeprowadzone po rozpoczęciu działalności spółki (audyt, doradztwo podatkowe, zgodność z przepisami podatkowymi, administracja korporacyjna). ​

Otwarcie spółki w Szwajcarii

Procedura zakładania firmy w Szwajcarii składa się z kilku etapów, które obejmują sporządzenie statutu spółki, wypełnienie formularzy wymaganych przez biuro rejestracji spółki, wzorów podpisów, kopii paszportów i innych istotnych dokumentów. Ważne jest, aby wiedzieć, że większość procedur dotyczących zakładania spółek w Szwajcarii musi być zakończona przez notariusza zarejestrowanego w tym kraju. Znalezienie siedziby, otwarcie rachunku bankowego, rejestracja dla celów podatkowych i zatrudnienie lokalnego księgowego są również częścią procesu tworzenia spółek w Szwajcarii.

Jakie są główne rodzaje firm w Szwajcarii?

Jednym ze sposobów zalożenia firmy w Szwajcarii jest rejestracja spółki GmbH w Szwajcarii (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Jest to spółka w swojej konstrukcji podobna do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Jest tworzona przez co najmniej dwóch udziałowców z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 20.000 CHF i odpowiedzialnością członków ograniczoną do wysokości wkładu w kapitale. Zarząd spółki GmbH w Szwajcarii jest ustanawiany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i składa się z  jednego lub więcej dyrektorów. Konieczne jest, aby co najmniej jeden z dyrektorów miał miejsce zamieszkania w Szwajcarii.

Najpopularniejszą formą prawną założenia firmy w Szwajcarii jest spółka AG w Szwajcarii (Aktiengesellschaft). Jest to spółka akcyjna, która może być założona przez co najmniej trzech akcjonariuszy, którzy zapewnią kapitał zakładowy w wysokości 100.000 CHF. W tej spółce, odpowiedzialność członków jest również ograniczona do wysokości wkładu w kapitał spółki a zarząd spółki jest ustanawiany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Inwestorzy muszą być świadomi, że zarządcy muszą być rezydentami szwajcarskimi.

Etapy zakładania firmy w Szwajcarii

Główne kroki założenia firmy w Szwajcarii to:

 1. Wybór formy prawnej;

 2. Wybór unikalnej nazwy firmy – warto przygotować co najmniej 3 nazwy dla swojej przyszłej firmy;

 3. Otwarcie rachunku bankowego firmy dla przyszłych transakcji – w tym transfer środków na minimalny kapitał zakładowy;

 4. Sporządzenie projektu statutu spółki i aktu założycielskiego;

 5. Podpisanie umowy spółki i aktu założycielskiego u notariusza w Szwajcarii;

 6. Wypełnienie formularza deklaracji Stampa i formularaz deklaracji Lex Friedricha;

 7. Zarejestrowanie firmy, poprzez złożenie wszystkich dokumentów w szwajcarskim rejestrze handlowym.

Główne dokumenty dotyczące zakładania firmy w Szwajcarii

W celu uzyskania osobowości prawnej każda spółka zarejestrowana w Szwajcarii musi zarejestrować się w Rejestrze Handlowym. W tym celu założyciele muszą złożyć wniosek zawierający szeroki zestaw dokumentów prawnych, zawierający szczegółowe informacje na temat przyszłej działalności gospodarczej i jej działalności. Są to dokumenty i informacje potrzebne w procesie zakładania spółek w Szwajcarii:

 • umowa spółki – główne dokumenty statutowe lokalnej spółki, które muszą być poświadczone notarialnie przed rejestracją;

 • wzory podpisów zarządu (sekretarza spółki, dyrektorów i akcjonariuszy/założycieli spółki);

 • formularz deklaracji Stampa i formularz deklaracji Lex Friedrich oraz informacje dotyczące siedziby spółki;

 • informacje na temat kapitału społecznego spółki i głównych przedmiotów działalności, które będą prowadzone za pośrednictwem nowej osoby prawnej;

 • mogą być wymagane inne dokumenty, w zależności od rodzaju działalności wybranej do rejestracji.

Jakie są pozostałe procedury rejestracji w Szwajcarii?

Procedura rejestracji może być przeprowadzona za pośrednictwem lokalnych biur lub za pośrednictwem poczty. W tym drugim przypadku tej ostatniej sytuacji procedura może zostać zakończona w ciągu 3-5 dni. Po wydaniu świadectwa rejestracji nowej szwajcarskiej spółki, szwajcarski rejestr handlowy publikuje statut, statut i nazwiska wszystkich akcjonariuszy w lokalnym dzienniku handlowym; ogłoszenie o założeniu firmy jest zawarte w opłacie rejestracyjnej.

Nie każda spółka zarejestrowana w Szwajcarii musi być zarejestrowana dla celów podatkowych, ponieważ wymóg ten zależy od działalności wykonywanej przez spółkę. Jednakże spółki, które są zobowiązane do rejestracji do celów podatkowych, muszą złożyć wniosek do Federalnej Administracji Podatkowej po wpisaniu spółki do Szwajcarskiego Rejestru Handlowego. Ta sama zasada dotyczy rejestracji VAT. Wniosek musi zawierać zaświadczenie o rejestracji wydane przez Szwajcarski Rejestr Handlowy oraz inne stosowne dokumenty spółki.

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, którą inwestor zdecyduje się otworzyć, może być zobowiązany do uzyskania pewnych zezwoleń i licencji w celu prowadzenia swojej działalności zgodnie z aktualnymi specyfikacjami prawnymi. 

Jeśli nowo zarejestrowana firma szwajcarska zatrudnia pracowników, to muszą oni być zarejestrowani do ubezpieczenia społecznego. Instytucja wysyła każdemu pracownikowi wniosek o rejestrację w systemie ubezpieczeń społecznych. System ten obejmuje emeryturę, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków przy pracy itp. 

Nasz zespół specjalistów w zakresie rejestracji spółek w Szwajcarii zarejestrował różne rodzaje działalności gospodarczej na przestrzeni lat, dlatego też nasi przedstawiciele posiadają wszelkie niezbędne doświadczenie, aby doradzać i uzyskać wymaganą dokumentację dla każdego rodzaju spółki.

Logo Kancelaria Jabłońscy
Kancelaria Jabłońscy w Szwajcarii

Kancelaria Jabłońscy świadczy usługi w Szwajcarii przy współpracy z biurem prawnym i kancelarią księgową.

michał jabłoński_kj
Autor:
Michał Jabłoński

office@kancelariajablonscy.pl

+22 299 45 65

rozwiązania dla biznesu
Formularz Kontaktowy
Bądźmy w kontakcie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kancelaria Jabłońscy Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Założenie firmy w Szwajcarii
Przewiń na górę