Zwolnienie wypłat z ubezpieczeń z podatku dochodowego

/, Strefa Przedsiębiorcy/Zwolnienie wypłat z ubezpieczeń z podatku dochodowego
23. Zwolnienie wypłat z ubezpieczeń z podatku dochodowego

Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie konsekwencji podatkowych związanych z opodatkowaniem kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń osobowych.

Dokonywanie wypłat (wykupów) całkowitych i/lub wypłat częściowych przez ubezpieczonego korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21  ust, 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tego przepisu  wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem:

  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzona działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, których dochody są opodatkowane zgodnie z art.  27 ust. 1 lub art. 30c
  • dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15

W świetle art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń kapitałowych, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Formularz kontaktowy


Uprzejmie informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Jabłońscy Sp. z o.o. wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię Jabłońscy Sp. z.o.o i podmioty powiązane.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
Zadzwoń do Nas